A golf legfontosabb szabályai

Posted on 2010. február 26. Szerző:

0


A golfban a szabályok nem azért vannak, hogy megszegjük őket, hanem “gentle(wo)manekhez” méltóan játsszuk ezt a remek sportot.

Etikett:

–          az ütő játékosnak minden esetben meg kell győződnie arról, hogy ütés-lendítés távolságon belül nem áll más játékos.
–          Amíg a játékostárs üt senki sem mozoghat, beszélhet.
–          Lassú játék esetén a következő csoportot mindig el kell engedni
–          Bunkerből való kiütés után a nyomokat el kell gereblyézni
–          A kiütött gyepdarabot (divot) mindig vissza kell helyezni.
–          A táskát, kocsit mindig a green szélén lehetőleg a következő pálya irányában kell hagyni.
–          A greenen a putt-vonal meghosszabbításába illetve más putt-vonalára lépni nem szabad.
–          A greenen a magasról érkező labda által okozott sérüléseket ki kell javítani.
–          A zászlót a green elhagyása előtt helyezzük vissza.
–          A játékostársat veszélyeztető labdára hangos „fore” kiáltással hívjuk fel társunk figyelmét.
–          A startidőt mindig tartsuk be, legyünk a starthelyen már indulás előtt néhány perccel. Ha elkésünk, kizárhatnak a versenyből vagy várnunk kell, míg az utánunk következők  elindulnak.

Játékformák:

–          Stroke Play: az a játékos győz , aki a meghatározott kört kevesebb ütéssel teljesíti. Ebben a formában mindig be kell fejezni a szakaszt.
–         Mach Play: szakaszokra játsszák, az a játékos nyer, aki kevesebb ütéssel játssza meg a szakaszt, illetve a végén több szakaszgyőzelme van.
–         Stableford: pontra játsszák, minden HCP értékhez pontérték társul.Az elért eredményt – „pontosítják” így határozzák meg az új HCP-t.

Általános Szabályok:
–          Mérkőzés előtt mindig azonosítani kell a játékban lévő labdánkat.
–          Csak 14 ütő lehet a táskában. Pl.:1-3-5 Fa, 3-9 Vas, PW, SW, LW, Putter.
–          Játék közben tilos tanácsot adni vagy kérni versenyző társunktól.
–          Mindig határozott időkkel játsszunk. Elütés,haladás,keresés…
–          A labdát mindig úgy kell megjátszani, ahogy fekszik. Nem lehet helyzetén változtatni, beállás, lendítés területén változtatni. Kivéve élettelen mozdítható természetes akadályok.
–          Labdát a green kivételével nem szabad felvenni- helyezni.
–          Idegen labdával való játék büntetést von maga után.
–          Vízakadályban, homokakadályban ütés előtt tilos az ütőt az akadályok területéhez érinteni. 

Az Elütő:
–          Az elütő a megjátszandó pályaszakasz kezdési helye. A négyszögletes terület mélységében két ütő mélységű, elejét a jelölők közötti  képzeletbeli vonal határolja.
–         Mindig ezen a területen belül kell Tee-elni a labdát.
–         Beállás közben ha leesik a labda a Tee-ről – nincs büntetés.

A játék rendje:
–          Az első elütőn HCP vagy a kiírás sorrendjében kezdődik a játék.Mindig az alacsonyabb HCP-jű vagy az előző pályán jobb eredményt elért játékos kezd. Azonos eredmény esetén az előző pályaszakasz eredménye határozza meg a sorrendet.
–          Játék során mindig a lyuktól legtávolabbi labda kerül először megjátszásra. Ne menjünk a labda vonalánál előbbre.
–          Az elütés sorrendje: Verseny, Férfi, Senior , Női, Junior.

A Vízakadály:
–          Minden mesterséges és természetes jelölt vízterület, akkor is ha nincs benne víz. Az elülsőt sárga, míg az oldalsót piros karó jelzi.
–          Ha egy játékos labdája vízakadályba kerül: vagy megjátszza onnan vagy egy büntető ütés felszámolásával droppolhatja az alábbiak szerint:
A: megjátszat egy másik labdát az előző ütés helyéről
B:  droppolhat nem közelebb a zászlóhoz, azon a képzeletbeli vonalon ahol a labda az akadályt keresztezte. Visszafelé távolság korlátozása nélkül a zászló és a labda- víz kereszteződési pontja vonalán.
–          Csak oldalsó akadály esetén: két ütő távolságra onnan ahol keresztezte a labda a vízakadályt, de nem közelebb a lyukhoz. Ezt a vízakadály mindkét oldalán megteheti.

Játék a greenen:
–          A greenen fekvő labda jelölés után (mellette vagy mögötte) felvehető megtisztítható.
–          A putt vonalát tilos érinteni, kivéve ha laza akadályt távolít el falevél homok, ág stb, illetve ha labdakrátert javít ki.
–          A zászló kivehető akkor is, ha még nincs minden játékos labdája a greenen. A zászlórúdhoz érő labda csak akkor büntetendő, ha a labdák már a greenen vannak és puttolás közben történik (2 ütés büntetés) illetve, ha a játékos eltalálja egy másik játékos (fel nem szedett) labdáját (2 ütés büntetés).

Rendellenes talajviszonyok:
–          Összegyűlt víz, felújítás alatt álló terület (kék karó) üregi állat vájta lyuk területéről büntetés nélkül lehet droppolni: attól a ponttól ahol az akadályoztatás nem áll fenn egy ütőnyi távolságra, de nem közelebb a lyukhoz. Bunkerben csak a bunker területén, a greenen csak a green területén lehet áthelyezni a labdát, oda ahol az akadályoztatás nem áll fenn.
–          Torlaszok: minden olyan mesterségesen előállított akadály, amit nem minősítenek a pálya szerves részének.
–          Mozdítható: eltávolítható büntetés nélkül.
–          Mozdíthatatlan: az akadályoztatás nélküli területtől egy ütőnyi távolságban droppolható büntetés nélkül, de nem közelebb a lyukhoz, kivéve vízakadályban.

Elveszett, pályahatáron kívüli, illetve provizórikus labda:
–          Ha egy labda elveszett vagy pályahatáron (fehér karó) kívülre került, a játékos büntetőütés felszámolása mellett az előző ütés helyéhez legközelebbi pontról újra droppolhat ill. üthet egy másik labdát.
–          Időnyerés céljából üthet egy másik labdát, de ezt közölnie kell társaival. Elveszett labda keresésére 5 perc idő áll rendelkezésre. Ezután illetve a provizórikus labda újbóli megütésével a provizórikus labda „játék” labdává válik.
–          A pályahatáron kívüli terület lehet a pálya kerítése illetve a fehér karókkal jelzett terület. A pályán kívüli területre, akadályokba bemenő, majd azt elhagyó labda, amennyiben teljes kerületével azon kívül van játékban marad büntetés nélkül.

Játszhatatlan labda:

–          A játékos labdáját bárhol játszhatatlannak minősítheti kivéve, ha az vízakadályban fekszik.

–          Egy büntetőütés felszámolása mellett az alábbiakat választhatja:

A: Játszhat egy labdát az előző ütés helyéről,

B: Két ütőtávolságon belül attól a ponttól ahol a labda feküdt, de nem közelebb a lyukhoz droppolhat egy labdát.

C: Droppolhat egy labdát a labda eredeti helyét és a zászlót összekötő egyenes mentén távolsági korlátozás nélkül, de nem közelebb a zászlóhoz.


A HCP-t módosító játékok:
–          Minden kezdő játékos 36-os (lehet még 45, 54 is) HCP-t kap.
–          A HCP-t javító lehetőségek:

  • versenyeken, a versenyt követő eredménylistán megtekinthető az aktuális változás. www.golfnet.hu/ aktuális verseny vagy szervező oldalán.
  • Általában minden pálya rendez u.n. havi HCP karbantartó versenyt.
  • Havi egy alkalommal minimum 21 HCP-s játékossal való együttjátszás esetén annak igazolásával  a score kártyán.

–          A HCP kvalifikációt, karbantartást mindig a versenyző klubja végzi.

Reklámok
Posted in: Golfiskola